Iii Body Armor

Armor express body armor Level 3


Armor express body armor Level 3
Armor express body armor Level 3

Armor express body armor Level 3    Armor express body armor Level 3
Armor express Surge III ICW. Threat level- III ICW with IIIA or II.
Armor express body armor Level 3    Armor express body armor Level 3